YDYO Hakkında

YDYO Hakkında

Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), kendisine bağlı iki Bölüm (Temel İngilizce Bölümü ve Modern Diller Bölümü) arasında her türlü koordinasyonu sağlayarak ve bu Bölümlerde sürdürülen çalışmaları denetleyerek Atılım öğrencilerine uluslararası standartlarda İngilizce eğitimi verilmesini sağlar. YDYO’nun birincil amacı, öğrenim dili İngilizce olan üniversitemize öğrenim görmek amacıyla gelmiş olan öğrencilerin bölümlerinde verilen dersleri bu dilde takip edebilmeleri, kendi akademik alanlarında çeşitli kaynaklara ulaşıp bunları verimli bir biçimde kullanabilmeleri, bilgi alış verişi yapabilmeleri ve bu dili gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı iletişim bilgi ve becerilerini kazandırıp geliştirmelerine katkıda bulunmak, ve mümkün olduğu kadar öğrencilerin bunları başka yabancı dillerde de yapabilmelerini sağlamaktır.